طبیعت شگفت انگیز

ریز جلبک‌های میکسوتروف از کربن آلی و معدنی، نیتروژن معدنی (N) و فسفر (P) موجود در فاضلاب برای رشد استفاده میکنند. نتیجه حضور آنها کاهش غلظت این مواد در آب را به دنبال دارد و میتواند گام مهمی در تصفیه فاضلاب برای کاهش نیتروژن، فسفر و نیاز شیمیایی اکسیژن (COD) در فاضلاب را همراه آورد.

نقش ریز جلبک ها در تصفیه فاضلاب

بهبود وضعیت اکولوژیکی منابع آب، به ویژه با کاهش نیتروژن و فسفر در فاضلاب، موضوعی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روی آن متمرکز هستند. در سال‌های اخیر، حضور ریز جلبک‌های میکسوتروف  به عنوان بخشی از تصفیه فاضلاب توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ریز جلبک ها، از جمله جلبک یوکاریوتی و سیانوباکتری ها، یک روش سازگار با محیط زیست و پایدار برای فرآیندهای تصفیه فاضلاب است. ریز جلبک‌های میکسوتروف از کربن آلی و معدنی، نیتروژن معدنی (N) و فسفر (P) موجود در فاضلاب برای رشد استفاده می­کنند. نتیجه حضور آنها کاهش غلظت این مواد در آب را به دنبال دارد و میتواند گام مهمی در تصفیه فاضلاب برای کاهش نیتروژن، فسفر و نیاز شیمیایی اکسیژن (COD) در فاضلاب را همراه آورد.  ریز جلبک ها پتانسیل زیادی در حذف آلاینده های صنعتی مانند آلاینده های دارویی و فلزات سنگین نشان داده اند. عوامل غیرزیستی و زیستی مختلفی بر تصفیه فاضلاب بر مبنای ریز جلبکی وجود دارد که میتوان به PH،  دما و نور اشاره کرد.هدف اصلی تصفیه فاضلاب کاهش چشمگیر مقدار مواد کربنی؛ عمدتاً به عنوان نیاز بیولوژیکی اکسیژن (BOD) و در مواردی که آبهای حساس درگیر هستند، کاهش ترکیبات نیتروژن (N) و فسفر (P) قبل از تخلیه است. توسعه پایدار سیستم تصفیه فاضلاب باید از نظر فناوری امکان پذیر، سازگار با محیط زیست و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. با توجه به هزینه های عملیاتی، سیستم های ریز جلبک هزینه های عملیاتی کمی دارند و می توانند یک رویکرد مناسب را در تصفیه فاضلاب فراهم آورند.

مزایای تصفیه فاضلاب با جلبک سبز

از مهم ترین دلایل و استفاده از جلبک های سبز در تصفیه فاضلاب های بهداشتی و صنعتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تصفیه و حذف مواد آلی و معدنی موجود در فاضلاب با هزینه کم
  • عدم نیاز به فراهم ساختن بستر مجهز برای عملیات تصفیه با جلبک
  • قدرت بالای جلبک های سبز در حذف مواد آلی و معدنی با مصرف نیترات و فسفات ها و تزریق اکسیژن به آب و کمک به باکتری های هوازی برای تجزیه
  • رشد سریع جلبک سبز در تصفیه خانه و رودخانه ها

تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

همیشه راه های قدیمی را به چالش بکشید

با توجه به قدرت بالای جلبک ها و انجام عملیات بیولوژیکی برای حذف مواد آلی و معدنی از این شیوه می توان در محیط های مختلفی استفاده نمود که برخی از آنها عبارتند از:

  • تصفیه فاضلاب دندان پزشکی و حذف جیوه موجود در پساب های آن
  • تصفیه آب های حاوری نیترات و فسفات مزارع کشاورزی و باغبانی
  • تصفیه فاضلاب شهری و بهداشتی
  • کاهش مواد آلی و فلزات سنگین پساب های صنعتی
language

مزایا

مزیت بزرگ این بیوتکنولوژی این است که بسیاری از گونه های جلبکی که اثربخشی آنها ثابت شده است، به راحتی در دسترس هستند، به ویژه در کشورهایی که فاقد زیرساخت برای تصفیه فاضلاب هستند. از آنجایی که فتوسنتز یک فرآیند کلیدی برای کشت ریزجلبک ها است، این سیستم ها برای مناطقی با درجه حرارت بالا و در معرض نور خورشید ایده آل هستند.

flash_on

معایب

چالش های اصلی برای کاربرد جلبک ها در تصفیه اضلاب ، برداشت جلبک ها به دلیل ویژگی های ته نشینی و شرایط عملیاتی است. در حالی که تعریف نسبت بهینه زیست توده جلبک ها و باکتری ها، حذف میکرو آلاینده ها، و نیاز احتمالی به CO2 خارجی موانع بیشتری را ایجاد می کند.

spa

جمع بندی

به این ترتیب، این فناوری‌های جدید از جمله کاربرد جلبک در تصفیه فاضلاب به درک بهتر رابطه آب-انرژی به روشی پایدار کمک می‌کنند و در عین حال الهام‌بخش توسعه راه‌حل‌های نوآورانه در آینده هستند.

تصفیه هوای بیولوژیک
محیط کشت
keyboard_arrow_up
enemad-logo