عکاسی

کشت بیوفنس

شرح پروژه به طور قطع با بیوراکتور یا همان راکتور شیمیایی آشنا هستید. از بایوراکتورها برای انجام واکنش های شیمیایی استفاده می شوند. اما فتوبیوراکتور چیست و چه تفاوتی با…

استخرهای کشت

اطلاعات اصلی تقریبا ۹۹درصد تولیدکنندگان جلبک در جهان   از این روش استفاده می کنند . بعلت کم هزینه بودن راه اندازی و سطح کشت بیشتر نسبت به سیستم بسته .…

تصفیه پسابهای صنعتی

طبیعت شگفت انگیز ریز جلبک‌های میکسوتروف از کربن آلی و معدنی، نیتروژن معدنی (N) و فسفر (P) موجود در فاضلاب برای رشد استفاده میکنند. نتیجه حضور آنها کاهش غلظت این مواد در آب را به دنبال دارد و میتواند گام مهمی…

مکمل های غذایی و محصولات آرایشی

اسپیرولینای سودمند: مطالعات نشان می دهد که این نوع جلبک که بزودی شهرت جهانی بیشتری را بدست می آورد؛ چیزی فراتر از تصور سودمندی خود را به بشریت ثابت خواهد…
keyboard_arrow_up
enemad-logo